Sākumskola

 

Bērnu dabiskā vēlēšanās mācīties ir jāsaglabā arī skolā. To var īstenot, ja mācīšanās process un saturs ir personiski svarīgs jeb jēgpilns.

Mums ir svarīgi, lai bērni skolā iemācās mācīties un kļūst aizvien patstāvīgāki. Mēs vēlamies, lai bērni iemācās pārvarēt grūtības un priecāties par paveikto, lai viņi iemācās uzņemties atbildību par mācīšanās procesu, rezultātiem un apkārtējās vides iekārtošanu. Šīs prasmes būs nepieciešamas visas dzīves garumā.

Mācīšanās ir intelektuāla, sociāla un emocionāla mijiedarbība. Tas nozīmē, klasesbiedri un apkārtējie ir tik pat būtisks mācīšanos sekmējošs resurss kā skolotājs. Mēs mācāmies viens no otra.

Jebkurš bērns ir talantīgs. Tāpēc visu pieaugušo uzdevums ir palīdzēt  atklāt un attīstīt bērnu talantus un spējas. Tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka, papildus talanta izkopšanai, nepieciešams sniegt  atbalstu, lai palīdzētu apgūt tās tēmas vai priekšmetus, kas sagādā grūtības.

Jūsu Rīgas Pilsētas sākumskola, vecāku veidota skola