Brīvlaiki

Latvijā skolas darbības periodu un brīvlaikus nosaka valdība. Saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem nākošais mācību gads sāksies 2017. gada 1. septembrī, bet beigsies 2018. gada 31. maijā. Mācību gada laikā ir noteikti trīs brīvlaiki:

rudens brīvlaiks no 2017. gada 23. līdz 27. oktobrim;
ziemas brīvlaiks no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim;
pavasara brīvlaiks no 2018. gada 12. līdz 16. martam.

Pirmajām klasēm pienākas papildus brīvlaiks, ko nosaka skola. Nākamajā mācību gadā tas mūsu skolā plānots no 2018. gada 12. līdz 16. februārim.

Saskaņā ar vecāku ierosinājumu, nākamajā mācību gadā bērniem tiks piedāvātas papildus nodarbības laikā no 1. līdz 22. jūnijam, tā nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu, izzinot sevi un apkārtni.