Brīvlaiki

Latvijā skolas darbības periodu un brīvlaikus nosaka valdība. Saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem nākošais mācību gads sāksies 2018. gada 1. septembrī, bet beigsies 2019. gada 31. maijā. Mācību gada laikā ir noteikti trīs brīvlaiki:

rudens brīvlaiks no 2018. gada 22. līdz 26. oktobrim;
ziemas brīvlaiks no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;
pavasara brīvlaiks no 2019. gada 11. līdz 15. martam.

Pirmajām klasēm pienākas papildus brīvlaiks, ko nosaka skola. Nākamajā mācību gadā tas mūsu skolā plānots no 2019. gada 11. līdz 15. februārim.

Saskaņā ar vecāku ierosinājumu, nākamajā mācību gadā bērniem plānojam piedāvāt papildus nodarbības laikā no 3. līdz 21. jūnijam, tā nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu, izzinot sevi un apkārtni.