Brīvlaiki

Latvijā skolas darbības periodu un brīvlaikus nosaka valdība. Saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem šis mācību gads sāksies 2019. gada 2. septembrī, bet beigsies 2020. gada 29. maijā. Mācību gada laikā ir noteikti trīs brīvlaiki:

rudens brīvlaiks no 2018. gada 21. līdz 25. oktobrim;
ziemas brīvlaiks no 2018. gada 23. decembra līdz 2019. gada 3. janvārim;
pavasara brīvlaiks no 2019. gada 16. līdz 20. martam.

Pirmajām klasēm pienākas papildus brīvlaiks, ko nosaka skola. Nākamajā mācību gadā tas mūsu skolā plānots no 2019. gada 10. līdz 14. februārim.

Saskaņā ar vecāku ierosinājumu, nākamajā mācību gadā bērniem plānojam piedāvāt papildus nodarbības laikā no 1. līdz 19. jūnijam, tā nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu, izzinot sevi un apkārtni.