Par skolu

Rīta aplis

Rīta aplis

2014. gadā, vairākiem vecākiem apvienojoties iniciatīvas grupā, tika dibināta Rīgas Pilsētas sākumskola. 2021. gada vasarā kopā ar izglītības iestādes statusa maiņu no sākumskolas uz pamatskolu, tika mainīts arī skolas nosaukums. Šobrīd esam valsts akreditēta izglītības iestāde – pamatskola “BŪSIM”, kas ikdienā īsteno praktisku darbu ar bērniem.

Skolā ir mazas klases – ne vairāk kā 12-14 bērni. Mazā grupā ir plašas iespējas dažādot mācību procesu, rosinot katra bērna aktīvu līdzdarbošanos, ņemot vērā īpašās intereses, spējas un vajadzības. Šādā vidē, saņemot skolotāja iedrošinājumu un atbalstu, ir aizraujoši pētīt un izzināt apkārtējo pasauli un sevi.

Vispusīgu katra bērna izaugsmi skolā nodrošina 360° pieeja, kur mācīties nozīmē sekmēt intelektuālo, sociālo, emocionālo, fizisko attīstību un garīgās veselības stiprināšanu.

Valsts noteikto mācību programmu esam papildinājuši ar katra bērna spējām pielāgojamiem uzdevumiem, kas palīdz attīstīt loģisko domāšanu, noturēt uzmanību, pilnveidot atmiņu.

Mācīšanās ir sociāls un emocionāls process. Attiecības klasē un emocijas, kas radušās skolā vai mājās, ir tieši saistītas ar vēlmi piedalīties jeb darīt. Tāpēc mēs:

  • mācāmies atpazīt savas un citu emocijas, tikt galā ar emocionāli piesātinātām situācijām;
  • mērķtiecīgi veidojam attiecības grupā un mācāmies strādāt komandā;
  • kopīgi vienojamies par noteikumiem un uzraugām to ievērošanu;
  • mācāmies uzņemties atbildību, pārvarēt neskaidrības, risināt nesaskaņas.

Bērnu spēja īstenot savu potenciālu ir atkarīga no vispārējas labsajūtas jeb garīgās veselības.

Tāpēc pie mums intelektuāli izaicinājumi mijas ar radošiem uzdevumiem un fiziskām aktivitātēm. Bērni piedalās mākslas projektos, veic rokdarbus, brīvajā laikā spēlējas ar Lego un prāta spēlēm. Tie, kuri vēlas, spēlē mūzikas instrumentus.

Mēs zinām, ka fiziskās aktivitātes var palīdzēt uzlabot bērnu akadēmiskos sasniegumus. Tāpēc mūzikas stundas pie mums papildina aktīvi danči. Bērni katru dienu iet ārā. Visi var izvēlēties apmeklēt peldētapmācības nodarbības un papildus pulciņus ēkā esošajā Praktiskās estētikas skolā.

Pie mums strādā skolotāji, kuri domā par katru bērnu un viņa individuālo izaugsmi.

Kad bērns vēlas mācīties? Tad, ja uzdevumi ir viņa spējām atbilstoši, izaicinājumi ir tādi, ar ko iespējams tikt galā. Tāpēc mācīšanās procesā cenšamies pielāgoties klasē valdošajai dažādībai.

Katram bērnam tiek izveidota individuālās attīstības karte, kas ļauj mērķtiecīgi apzināties bērna stiprās puses un vajadzības, izvēlēties darbus, kas veicami klasē no rīta vai pēcpusdienā.

Skolotājas raksta dienasgrāmatas, lai novērtētu katra bērna un klases kā grupas attīstības procesu. Dienasgrāmata ļauj ieraudzīt kopsakarības un mācīties no padarītā. Tāpēc var teikt, ka pie mums ikdienā mācās visi – gan bērni, gan skolotāji.