Uzņemšana

Pamatskola “BŪSIM” ir akreditēta mācību iestāde, kas īsteno izglītības programmas 1. – 9. klašu skolēniem. Lai nodrošinātu mācību kvalitāti, mūsu skola aug lēni – 2021.gada vasarā no sākumskolas kļuvām par pamatskolu. Katru gadu atveram vienu 1. klasi, kurā tiek uzņemti ne vairāk kā 12-14 skolēni.

2024. / 2025. mācību gadā uzņemam 1.klasē un brīvajās vietās 7. un 9. klasēs, kā arī aicinām pievienoties mājmācības ģimenes.

Vecāki un skolēni, kas vēlas vairāk iepazīties ar skolas darbu un mācību procesu un metodēm, aicināti sazināties ar Antru (26111403) vai Jolantu (20205444).

Uzņemšanas process

Ja esat nolēmuši pievienoties pamatskolai “BŪSIM”, sazinieties ar skolu, lai vienotos par pirmās tikšanās laiku. Pēc tikšanās piedāvājam aizpildīt iesniegumu, kas tiek reģistrēts rindas kārtībā. Lai pieteiktos uz tikšanos, Jums jāraksta uz epasta adresi admin@sakumskola.lv vai jāzvana Antrai (26111403)/ Jolantai (20205444).

Martā/aprīlī organizējam topošajiem pirmklasniekiem iepazīšanās nodarbības. Līgumi tiek slēgti maija otrajā pusē/jūnijā.

Pirms līgumu slēgšanas, skola sazinās ar ģimeni, lai vienotos par pārrunu laiku. Pārrunās abas puses iepazīstas un pārliecinās par savu izvēli, izrunājot aktuālos un neskaidros jautājumus.

Pēc abpusēji veiksmīgām pārrunām, skola piedāvā slēgt līgumu. Līgums nosaka visu iesaistīto pušu tiesības un pienākumus.

Pēc līguma noslēgšanas 10 dienu laikā ir jāveic skolas iestāšanās maksa un maksa par mācību materiāliem.

Priekšroka uzņemšanai 1. klasē tiek dota bērniem, kuri ir beiguši mūsu pirmsskolas izglītības programmu, kā arī esošo skolēnu brāļu vai māsu uzņemšanai un pēc tam rindas kārtībā pārējie bērni.