Uzņemšana

Rīgas Pilsētas sākumskola ir akreditēta mācību iestāde, kas īsteno izglītības programmas 1. – 6. klašu skolēniem. Lai nodrošinātu mācību kvalitāti, mūsu sākumskola aug lēni. Katru gadu atveram jaunu klasi, kurā tiek uzņemti ne vairāk kā 12-14 skolēni.

2021. / 2022. mācību gadā uzņemam brīvajās vietās 1. – 6. klasēs, kā arī aicinām pievienoties mājmācības ģimenes.

2021.gada 11.augustā esam saņēmuši IKVD lēmumu par izglītības iestādes statusa maiņu uz pamatskolu. Līdz ar to šajā mācību gadā uzņemam arī 7. klasē.

Vecāki un skolēni, kas vēlas vairāk iepazīties ar skolas darbu un mācību procesu un metodēm, aicināti sazināties ar Antru (26111403) vai Jolantu (20205444).

Uzņemšanas process

Ja esat nolēmuši pievienoties Rīgas Pilsētas sākumskolai, sazinieties ar skolu, lai vienotos par pirmās tikšanās laiku. Pēc tikšanās piedāvājam aizpildīt iesniegumu, kas tiek reģistrēts rindas kārtībā. Lai pieteiktos uz tikšanos, Jums jāraksta uz epasta adresi admin@sakumskola.lv vai jāzvana Antrai (26111403)/ Jolantai (20205444).

Martā/aprīlī organizējam topošajiem pirmklasniekiem iepazīšanās nodarbības. Līgumi tiek slēgti maija otrajā pusē/jūnijā.

Pirms līgumu slēgšanas, skola sazinās ar ģimeni, lai vienotos par pārrunu laiku. Pārrunās abas puses iepazīstas un pārliecinās par savu izvēli, izrunājot aktuālos un neskaidros jautājumus.

Pēc abpusēji veiksmīgām pārrunām, skola piedāvā slēgt līgumu. Līgums nosaka visu iesaistīto pušu tiesības un pienākumus.

Pēc līguma noslēgšanas 10 dienu laikā ir jāveic skolas iestāšanās maksa un maksa par mācību materiāliem.

Priekšroka uzņemšanai 1. klasē tiek dota bērniem, kuri ir beiguši mūsu pirmsskolas izglītības programmu, kā arī esošo skolēnu brāļu vai māsu uzņemšanai un pēc tam rindas kārtībā pārējie bērni.