Pēcpusdienas nodarbības

Mūsu bērni šobrīd var izvēlēties pēcpusdienas nodarbības no Praktiskās estētikas skolas (www.estets.lv) plašā pulciņu piedāvājuma.

Katru dienu pēc stundām 14:00 – 15:00 bērniem ir iespēja spēlēt futbolu kopā ar mūsu skolotāju palīgu Artūru.