Pēcpusdienas norise

Pēcpusdienas grupas darba norise tiek īstenota sekojošā secībā:

14:00 – 15:45 Pastaiga (futbols ar Artūru līdz 15:00)

15:45 – 16:00 Launags

16:00 – 16:30 Klusais laiks (pēcpusdienas/mājas darbu izpilde, grāmatu lasīšana)

16:30 – 18:00 Brīvais laiks (spēles, bibliotēkas apmeklēšana u.c.)

 

Mūsu bērni šobrīd var izvēlēties pēcpusdienas nodarbības no Praktiskās estētikas skolas (www.estets.lv) plašā pulciņu piedāvājuma.