Brīvlaiki

Latvijā skolas darbības periodu un brīvlaikus nosaka valdība. Saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem šis mācību gads sāksies 2021. gada 1. septembrī, bet beigsies 2022. gada 31. maijā. Mācību gada laikā ir noteikti trīs brīvlaiki:

Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;
Pavasara brīvdienas – no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam;
Vasaras brīvdienas no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Pirmajām klasēm pienākas papildus brīvlaiks, ko nosaka skola. Nākamajā mācību gadā tas mūsu skolā plānots no 2022. gada 14. līdz 18. februārim.

Saskaņā ar vecāku ierosinājumu, nākamajā mācību gadā bērniem plānojam piedāvāt papildus nodarbības laikā no 1. līdz 17. jūnijam, tā nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu, izzinot sevi un apkārtni.