Skola, es un mēs

Augusts iesācies ar priecīgu ziņu – mūsu Pamatskola BŪSIM skolēnu pašpārvaldes jaunieši, mūsu superīgās Karīna Pasternaka vadībā, ir saņēmuši apstiprinājumu projekta “Skola, es un mēs” īstenošanai! Šis projekts ir kā turpinājums pašpārvaldes 2021.gadā īstenotajam projektam “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Pamatskolā BŪSIM – NEDĒĻA SEV.”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros pavasarī bija izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas #Kontakts iniciatīvu projektu īstenošanai”. Lepojamies ar mūsu jauniešiem un viņu iniciatīvām!