Biedrība

Biedrība “Rīgas jaunā skola” 

Reģistrācijas Nr. 400082224009

Juridiskā adrese: Aizpriežu iela 34, Rīga, LV-1006

A/S Swedbank, konta Nr. LV10HANA0551038872393

Biedrības valde:

Valdes priekšsēdētāja – Jolanta Broka

Valdes locekle – Solvita Lazdiņa

Biedrībai 23.12.2015. piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (VID 16.12.2015.lēmums Nr.12817) darbības jomās “Pilsoniskas sabiedrības attīstība” un “Izglītības veicināšana”.

Norēķinu konts ziedojumiem: AS Swedbank, konta Nr. LV27HABA0551042708437