NEDĒĻA SEV

Mēs to paveicām! Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros tika īstenots konkurss “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”, kurā piedalījāmies mēs, 7.klases skolēni ar skolotāju Zandu Bērziņu un dabūjām fiinansējumu projektam “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Pamatskolā BŪSIM – NEDĒĻA SEV.

Par projekta īstenošanu starp Pamatskolas “BŪSIM” dibinātāju biedrību “Rīgas jaunā skola” un Jaunatnes Starptautisko projektu aģentūru tika noslēgts līgums Nr. VP2021/4-43. Projektu īstenojam laikā no 2021.gada 10.oktobra līdz 30.decembrim.

Projekta mērķis: Mazināt nedrošību un vientulības sajūtu, kas radusies pēc ilgstoša attālināto mācību darba. Palīdzēt izvēlēties aktivitātes, terapiju tiem bērniem, kuriem šis laiks bijis ļoti grūts. 

Galvenās aktivitātes: Aptauja par to, kā tu jūties tagad. Tikšanās ar ekspertiem, kas stāsta par terapijas metodēm, iedrošina iekļauties kolektīvā, neizvēlēties ceļus, kas var nodarīt paškaitējumu. Labbūtības pastkastes izveidošana un noslēguma pasākums. 

Mērķa grupa: Pamatskolas “Būsim” 4. – 7. klašu skolēni. 

Rezultāti un sasniegtā ietekme: Aktivitātēs kopā piedalījās 37 jaunieši. Aktīvi iesaistoties sarunās, izmēģinot suņu terapijas seansu, kustību terapiju bērni atraisījās, dalījās izjūtās un pārdzīvojumos, uzsverot, ka šīs nodarbības un sarunas tieši pirms svētkiem uzlaboja noskaņojumu un lika vairāk izjust kopību ar klasesbiedriem, redzot, ka tu neesi viens pats ar šādu problēmu. Nolēmām turpināt sadarbību ar šajā projektā iesaistītajiem ekspertiem, lai stiprinātu zināšanas un prasmes kontrolēt savu psihoemocionālo stāvokli. Saprast, kā es jūtos dažādās situācijās. Bija patīkami, ka eksperti atļāva bērniem viņus uzrunāt sociālajos tīklos, ja radies kāds saspīlējums.