Pēcpusdienas nodarbības

Mūsu bērni šobrīd var izvēlēties sekojošas pēcpusdienas nodarbības:

Pirmdiena     17.00 – 18.00  Keramika
Otrdiena        15.30 – 16.30  Sportiņš (vispārēja fiziska sagatavošana)
Trešdiena      15.30 – 16.30  Radošā zinātne
Ceturtdiena  15.30 – 16.30  Sportiņš

Bērni var izvēlēties spēlēt kādu mūzikas instrumentu, šobrīd bērni mācās spēlēt kokli, stabuli vai blokflautu, akordeonu un vijoli.

Peldēt apmācība kā izvēle iekļauta stundu sarakstā, pieejama visiem skolēniem. Taču pastāv iespēja tajā laikā nodarboties ar radošiem uzdevumiem vai saņemt individuālās konsultācijas.