Uzņemšana

Rīgas Pilsētas sākumskola ir akreditēta mācību iestāde, kas īsteno izglītības programmas 1. – 6. klašu skolēniem.  Lai nodrošinātu mācību kvalitāti, mūsu sākumskola aug lēni. Katru gadu atveram jaunu klasi, kurā tiek uzņemti ne vairāk kā 12 skolēni.

2017. / 2018. mācību gadā esam atvēruši divas 1. klases, kurās brīvu vietu nav. Esam gatavi uzņemt vēl skolēnus  brīvajās vietās 2. – 5.  klasēs.

Vecāki un skolēni, kas vēlas vairāk iepazīties ar skolas darbu un mācību procesu un metodēm, aicināti sazināties ar Jolantu (+371 20205444) vai Solvitu (+371 29125540).

Uzņemšanas process

Ja esat nolēmuši pievienoties Rīgas Pilsētas sākumskolai, Jums jāraksta iesniegums, kas tiek reģistrēts rindas kārtībā. Lai saņemtu iesnieguma veidlapu, Jums jāraksta uz epasta adresi rigassakumskola@gmail.com vai jāzvana Jolantai (+371 20205444) vai Solvitai (+371 29125540).

Pēc iesnieguma saņemšanas skola sazinās ar ģimeni, lai vienotos par pārrunu laiku. Pārrunās abas puses iepazīstas un pārliecinās par savu izvēli, izrunājot aktuālos un neskaidros jautājumus.

Pēc abpusēji veiksmīgām pārrunām, skola piedāvā slēgt līgumu. Līgums nosaka visu iesaistīto pušu tiesības un pienākumus.

Pēc līguma noslēgšanas 10 dienu laikā ir jāveic skolas iestāšanās maksa un maksa par mācību materiāliem.

Priekšroka uzņemšanai 1. klasē tiek dota bērniem, kuri ir beiguši mūsu pirmsskolas izglītības programmu. Nākamā prioritāte tiek dota esošo bērnu brāļu vai māsu uzņemšanai un pēc tam rindas kārtībā bērni no citām pirmsskolas izglītības iestādēm.