NEDĒĻA SEV

Piektā aktivitāte: Labbūtības pasta kastes izveide (darbnīca)

Labbūtības pasta kasti izvēlējamies veidot no otrreizējās pārstrādes materiāliem. Tas bija labs treniņš darbam grupā – katram sadalīt pienākumus. 

Ir izstrādāts grafiks, kas un cik bieži pārbauda tās saturu. 

Pasta kaste ir uzstādīta visiem skolā pieejamā vietā uun jau esam saņēmuši pirmās vēstules. Tātad redzam, ka tas strādā.