Macības kā aizraujošs eksperiments

Kur Lietvārds, tur arī Litrs! Līdzīgi kā latviešu valodas stundās, arī matemātikā praktiskā un radošā pieeja mācību procesam stundas padara bērniem interesantas un jēgpilnas.
Šonedēļ mērķis bija veidot izpratni par masas mērvienību “litrs”. Veicināt izpratni par dažādiem tilpuma traukiem. Tēmas ietvaros tika veikti dažādi eksperimenti – bērni darbojās gan pāros, gan individuāli, kā arī grupās un dalījās ar saviem secinājumiem.
Piemēram, kā sniegs no kg masas pārvēršas šķidrumā, kā šīs masas maina apmērus. Matemātikas stundas šādā laikā notiek gan klasē, gan ārpus tās, tādējādi apvienojot patīkamo (sniegs!!!) ar lietderīgo 🙂 Sniegs tika krāsots, pēc tam iegūts krāsainos šķidrumos, no kuriem savukārt tika veidots eksperiments “lavas lampas”.