Viesošanās King’s College, The British School of Latvia atvērto klašu nodarbībās.

Septembrī mūsu skolas skolotājas viesojās King’s College, The British School of Latvia uz pirmo atvērto klašu nodarbību par skolēnu emocionālo veselību.

Seminārā tika aplūkotas šādas tēmas:

  1. skolēnu emocionālā veselība, kā tai sekot līdzi;
  2.  kā iesaistīt vecākus emocionālās veselības nodrošināšanā;
  3.  kā sadarboties ar skolēniem problēmu risināšanā.

Liels paldies par šo iespēju un ar nepacietību gaidām nākamo tikšanos!