Mūsdienīgi metodiskie materiāli matemātikas mācīšanai

Matemātika rullē!

finken mathematikMatemātikas mācīšanai jābūt bērna spējām atbilstošai un dažādai. Esam iegādājušies metodiskos materiālus, kas dod iespēju vēl vairāk individualizēt mācīšanās procesu. Katrs bērns var pildīt uzdevumu savā tempā, pats pārbaudīt paveikto, nepieciešamības gadījumā labot neprecizitātes. Tā var apievot divas lomas – būt par skolēnu un skolotāju vienlaikus. Ieguvēji ir visi – gan mūsu matemātiķi, gan tie bērni, kas šīs zinības apgūst lēnākā tempā.

Veicamie uzdevumi attīsta dažādas kognitīvās spējas – salīdzināt, atcerēties, analizēt, secināt un koncentrēties darbam. Šīs prasmes ir nepieciešamas ne tikai matemātikā.

Mācību materiālu dažādība un iespēja izvēlēties katra individuālajām spējām piemērotākos uzdevumus, dod iespēju tikt galā ar izaicinājumu – saglabāt katra bērna dabisko vēlēšanos mācīties.