No sākumskolas par pamatskolu

2014. gadā, veidojot skolu, nevarējām iedomāties, ka paies 7 gadi un būsim izauguši par pamatskolu! Šogad 1.septembrī ar 7.klasi aizsāksim jaunu posmu mūsu skolas dzīvē.

Rīgas Pilsētas sākumskola, Pamatskola BŪSIM, privātskola, skola aug

Pa šiem gadiem esam izkristalizējuši 3 vērtības, kas vislabāk raksturo to, kas mēs esam:

Es augu darot
Zināt ir tikai daļiņa no spēt. Spēt visvairāk ir darīt – mēģināt, uzsist punus, salauzt, apraudāties, gandrīz sanākt – līdz spēt. Tāpēc es augu darot. Un tāpēc, ka es daru, es spēju.

Es esmu pieņemošs
Lai augtu viens, līdzi jāaug visiem. Uzplaukt var tikai sevi pieņēmušais – un sevi var pieņemt tikai tas, kurš pieņem visus ap sevi. Sevi pieņēmušajiem ir viegli sadoties rokās un ierosināt maigas svārstības, kas izmaina – katru no mums un visu pasauli. Aplim nav galvgaļa, aplim nav goda vietas, aplim nav virsotnes. Virsotne ir pats aplis.

Es apzinos
Jo labāk es apzināšos savas stiprās puses, jo labāk tās izmantošu. Jo labāk jutīšu vājās, jo
labāk spēšu par tām izstāstīt tuvajiem un paaugoties dažu labu atstāt aiz muguras kā veco čaulu. Man nepieder vienīgā taisnība šajā pasaulē – un es protu klausīties.