Mājas darbi – arī vasarā. Un tas nav joks!

Portālā Cālis.lv publicēts Rīgas Pilsētas sākumskolas dibinātājas un mācību procesa organizatores Solvitas Lazdiņas raksts: šeit

Rīgas pilsētas sākumskola

”Skolas brīvlaiks ir sācies, visi mājas darbu nomocītie (kā bērni, tā vecāki un skolotāji) var laimīgi uzelpot un atpūsties. Trīs brīvības mēneši garantēti visiem. Iespējams, daži no jums kļūs nedaudz pikti, dzirdot mani sakām – vasaras mājas darbi – tā ir viena laba lieta!”, ar savu viedokli dalās Rīgas pilsētas sākumskolas dibinātāja un mācību procesa organizātore Solvita Lazdiņa.
Nomierināšu satrauktos prātus – vasarā primāri ir jāļaujas visām nodarbēm, kas iepriecina, ļauj attālināties no skolā ierastās intelektuālās slodzes un nogurt no fiziskām kustībām kopā ar radiem, draugiem vai kaimiņiem. Futbols pagalmā vai riteņošana (bērnu dotais termins riteņbraukšanai draugu pulkā) , makšķerēšana ar tēti, došanās pārgājienā, ekskursijā un viss cits vasarā iecerētais – tā arī ir mācīšanās, bet netieša.

Netieša mācīšanās

skolaVairāki pētnieki saka – prasmes, zināšanas, pieredze, kas iegūtas ārpus skolas, ir īpaši noderīgas. Lomu sadale un pārdale, kas tiek praktiski apgūta, spēlējoties ar draugiem, noderēs ne vien saskarsmes procesā ar vienaudžiem skolā, bet arī veicot darbus grupā vai īstenojot kopējus projektus. Fiziskās kustības svaigā gaisā un peldes ūdenī nostiprinās veselību. Tā ir vispārzināma, dažādu pušu atzīta patiesība. Vecāku uzdevums šajā gadījumā ir palīdzēt radīt apstākļus, lai sākumskolas bērna dzīve vasarā būtu iespējām bagāta.

Pie netiešās mācīšanās var pieskaitīt arī ģimenē ierastas uzvedības pārņemšanu. Piemēram, vecāki, kuri paši lasa, netieši veicina arī bērnu interesi par grāmatām, avīzēm, žurnāliem. Tāpēc, novērtējot bērnu prasmi lasīt pirms un pēc vasaras garā brīvlaika, pētnieki konstatējuši, ka lasošā ģimenē bērnu prasmes lasīt, saprast, analizēt uzrakstīto tiek pilnveidotas. Savukārt nelasošajiem pēc vasaras nepieciešams laiks, lai atjaunotu prasmes iepriekšējā līmenī.

Bērni mācās, veicot mājās vajadzīgos darbus. Ja jūsu atvases tiek iesaistītas maltītes sagatavošanā, tiek dotas iespējas iepazīt produktu īpašības, to savienošanas secību, daļas, mērvienības. Tā mēs mācām “formulas” – ko, ar ko, kad, cik ilgi, bruģējot ceļu dabaszinību un matemātikas apguvei.

Ja bērniem tiek uzticēta dzīvojamo telpu uzkopšana, mēs mācām uzņemties atbildību, netieši demonstrējot, ka viņš/viņa ir patstāvīgs un veic visiem noderīgus pienākumus. Tā veidojas piederība ģimenei un māju sajūta. Pienākumi, regulāri darbiņi stiprina, veido gribu. Iedomājieties – cik daudz laba bērns var iegūt, regulāri izsūcot paklāju un noslaukot putekļus!

Daži no lasītājiem var piebilst – visu no iepriekš minētā iespējams īstenot cauru gadu. Taisnība, taču bieži mācību gada mēnešos vecāki, cenšoties bērnu nodrošināt ar vislabāko, vairāk laika atvēl nodarbībām pulciņos. Vasara tāpēc ir īstais laiks, lai paplašinātu mācīšanās iespējas.

Mācīšanās brīvajos brīžos.

sakumskolaVasara ir piemērota, lai mammas un tēti mācītos kopā ar bērnu, īstenojot dažādas iepriekš uzkrātas vai procesā radušās radošās idejas. Ar vienu – galveno priekšnoteikumu – ja mācīšanās kopā ar bērnu jums, pieaugušajiem, šķiet interesanta un noderīga nodarbe.
Mēriet upes ātrumu, nosakiet vēja virzienu, laižot debesīs paštaisītu pūķi, veidojiet statistiku par saldējuma patēriņu vietējā bodītē, pētiet mākoņus, ēnu garumu. Izveidojiet mašīnbraukšanas rituālus – miniet mīklas, izdomājiet teksta uzdevumus par apkārt notiekošo, meklējiet noteiktas formas objektus dabā, saceriet dzejoļus. Tā jūs mācīsiet bērniem pavadīt brīvo laiku domājot un darot.

Vairāk idejas un ieteikumus var atrast šeit – Rīgas Pilsētas sākumskola

sākumskolaPalīdziet bērniem īstenot īsākus vai garākus vasaras projektus. Manu paziņu bērni kopā ar tēti vasarā izbūvēja mājiņu kokā. Māja tika veidota trīs mēnešus. Toties tajā puiši vasarās mēdz nakšņot joprojām, lai gan kājas drīz būs jākarina ārā pa logu. Tā veidojas pamat izpratne par fiziku – līdzsvaru, zemes pievilkšanās spēku, smagumu, elastību, materiālu izturību.
Iesaistiet bērnus savos projektos, iepriekš sagatavojoties – pārdomājot, kādi būs bērnu veicamie darbi. Piemēram, mana meita ar savu tēti pagājušajā jūnijā cēla siltumnīcu. Viņa mērīja dēļu garumu, padeva naglas un pārējo nepieciešamo, pieturēja konstrukcijas un nelaida klāt nepiederošas personas (mani). Visa vasara pagāja, lieloties par kopdarba rezultātu.

Organizēta mācīšanās

Organizētam mācīšanās procesam mani iedvesmoja kāda mamma un meita no Francijas, ko pirms pāris gadiem satiku piejūras kempingā. Viņas abas ik rītu pie kempinga virtuves galda mācījās, pildot uzdevumus krāsainā grāmatā – burtnīcā. Cik atceros, A4 formāta pievilcīgajā ietvarā ar norādi – 3. klasei, bija matemātikas, franču un itāļu valodas, kā arī dabas zinību daļas. Francūziete man toreiz stāstīja, ka liela daļa bērnu Francijā saņemot ieteikumu atkārtot skolā apgūto arī vasarā. Bērniem esot vieglāk atgriezties skolā. Atceros vienu no dabas zinību uzdevumiem. Bija uzzīmēta balerīna, kas met 3 ēnas. Blakus jautājums – Cik prožektori ir ieslēgti?

“Grūti,” es jautāju. “Nē, nemaz,” sieviete atbildēja. “40 minūtes dienā, lai mācītos! Tas nevar būt grūti!”

Izklausījās, ka kultūrā, ko abas pārstāvēja, šķiet pieņemami daļu vasaras atvēlēt mācībām. Mātes un meitas izveidotais rīta rituāls bija līdzīgs manai brokastu kafijai, putrai un zobu mazgāšanai, tikai ar papildus elementu – darbiņu pildīšanu.

Ir dabiski, ja bērni vasarā piemirst to, kas mācīts. Parasti prasmes un zināšanas atjaunojas septembra laikā. Bērniem ar mācīšanās traucējumiem atcerēšanās process var būt salīdzinoši ilgstošs. Izglītības speciālisti saka – organizēta un plānota mācīšanās vasarā ir būtiska vienīgi tad, ja bērnam nepieciešams atbalsts kādas prasmes attīstīšanai vai viņam/viņai mācīšanās sagādā grūtības.

Lai mazinātu spriedzi un trauksmi septembrī, es no sava bērna skolotājas, esmu saņēmusi ieteikumus vasarā kopā ar bērnu pilnveidot prasmi rakstīt. Cita mamma turpinās lasītprasmes treniņus mājas apstākļos. Mums, skolēnu vecākiem, ir svarīgi saprast vasaras uzdevumu mērķi. Savukārt Rīgas pilsētas sākumskolas skolotāju sniegtās rekomendācijas ir nepārprotamas – šī mācīšanās nedrīkst radīt stresu nedz vecākiem, nedz bērniem.
Es jau esmu izdomājusi, kā es ar savu topošo trešās klases skolnieci jūras malā noteiksim vēja virzienu, mērīsim temperatūru siltumnīcā, saulē un ēnā, audzēsim savus dārzeņus (kas jau meitas, manis un tēta iesēti), veiksim trauku mazgāšanas dežūras (mums laukos nav izpalīdzīgās trauku mašīnas), laistīsimies ar ūdeni, to mērot, visa ģimene lasīsim grāmatas no vietējās ciema bibliotēkas, īstenosim vismaz kādu no rakstīšanas idejām – vēstules, dienasgrāmatu vai dzejoļus. Kas zina, varbūt visas trīs idejas izrādīsies auglīgas.

Manis izveidotais mācīšanās iedalījums ir nosacīts, taču palīdz veidot izpratni, ka mācīšanās var būt daļa no vasaras. Tāpēc pēdējais ieteikums vecākiem – ja nu neizdodas vasaras plānus īstenot, nemēģiniet visu iecerēto sasteigt pāris pēdējās nedēļās. Savas mācības būs gūtas netieši. Baudiet brīvlaiku kopā!

Rīgas Pilsētas sākumskola – vecāku veidota skola.