Pulksteņa praktiska lietošana

Ja bērnam jānostiprina izpratne par pulksteņa laiku, varat kādā atvaļinājuma nedēļā fiksēt noteiktu, regulāru notikumu norisi. Piemēram, maltītes laikus, laiku, kad bērns pamostas un aiziet gulēt. Pierakstiet katras dienas notikumus uz atsevišķas lapas, iezīmējot analogo (apaļo) un digitālo laiku.

Pēc pāris dienām vai nedēļas salīdziniet izveidotos pierakstus. Kurā dienā brokastis tika ēstas visvēlāk? Cikos tas bija? Kurā dienā bērns pamodās visagrāk? Jautājumi radīsies, pavērojot pierakstus.